Kompetansebyggeren - Vestfold fylkeskommune
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 28. mai. 2013
  • 24. jun. 2014
  • Utdanning

Kompetansebyggeren

Kompetansebyggeren tilbyr voksne videregående opplæring, fagskoleutdanning og bedriftstilpassede kurs.

Videregående opplæring

Kompetansebyggeren tilbyr opplæring innenfor flere utdanningsprogrammer innen videregående skoles nivå. Dette gjelder programmer som fører frem til fagbrev, autorisasjon og studiekompetanse. De som tar utdanning ved Kompetansebyggeren har status enten som elev eller privatist. Dette avhenger av hva som er til det beste for den enkelte deltaker. Opplæringsløpet tilpasses for den enkelte på bakgrunn av erfaring, tidligere skolegang og livssituasjon. Før du begynner får du veiledning og realkompetansevurdering om vi anser det som hensiktsmessig.

De som underviser har både yrkesmessig, faglig og pedagogisk erfaring. Den enkelte deltaker settes i fokus og målet er at alle skal nå sine mål med hensyn til sluttkompetanse.

Bedriftskurs

Kompetansebyggeren tilbyr også en rekke spesialtilpassede bedriftskurs. Her tas det utgangspunkt i virksomhetenes egne ønsker og behov. Kursene skreddersys slik at både virksomhet og ansatte får best mulig utbytte av opplæringen. Kursene er av ulikt omfang og nivå. Kurs tilbys både for ansatte/medarbeidere og ledere. Kompetansebyggeren samarbeider med en rekke varehandelsbedrifter og -kjeder, kommuner, næringsforeninger, bedrifter i sikkerhetsbransjen og enkeltstående bedrifter i ulike bransjer om ulike typer kurs.
Kursholderne har solid erfaring fra yrkeslivet og spisskompetanse innenfor ulike felt.

Fagskole

Fagskolen er en utdanning for de som ønsker en fordypning og spesialisering innen et yrke. Denne yrkeskompetansen er etterspurt i en rekke bransjer innenfor tekniske fag, merkantile fag og ikke minst helsefag. Det tilbys derfor fagskoleutdanning i fag knyttet til disse områdene. Utdanningen er NOKUT-godkjent og gir egne fagskolepoeng.

Veiledning

Kompetansebyggeren gir gratis veiledning om utdanningsvalg.

Finn ut mer om Kompetansebyggeren på skolens egen nettside

Kontakt

Fjordgata 2, 3126 Tønsberg
Postadresse: postboks 2078, 3103 Tønsberg

Sentralbord
Telefon: 33 30 93 00
E-post: post@kompetansebyggeren.no
Telefaks: 33 30 93 01
Studiespesialiserende

Telefon: 33 30 93 27

Fotklinikken

Telefon: 33 30 93 42