Kompetansebyggeren Vestfold - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 28. mai. 2013
  • 01. aug. 2017
  • Utdanning

Kompetansebyggeren Vestfold

Kompetansebyggeren Vestfold tilbyr voksne videregående opplæring og bedriftstilpassede kurs.

Videregående opplæring

Kompetansebyggeren Vestfold tilbyr opplæring innenfor flere utdanningsprogrammer innen videregående skoles nivå. Dette gjelder programmer som fører frem til fagbrev, autorisasjon, generell og spesiell studiekompetanse. De som tar utdanning ved Kompetansebyggeren Vestfold har status enten som elev, privatist eller praksiskandidat for de med praksis innen et fagfelt. Dette avhenger av hva som er det beste for den enkelte deltaker. Opplæringsløpet tilpasses for den enkelte på bakgrunn av erfaring, tidligere skolegang og livssituasjon. Før du begynner får du veiledning og realkompetansevurdering om vi anser det som hensiktsmessig.

De som underviser har både yrkesmessig, faglig og pedagogisk erfaring. Den enkelte deltaker settes i fokus og målet er at alle skal nå sine mål med hensyn til sluttkompetanse.

Bedriftskurs

Kompetansebyggeren Vestfold tilbyr også en rekke spesialtilpassede bedriftskurs. Her tas det utgangspunkt i virksomhetenes egne ønsker og behov. Kursene skreddersys slik at både virksomhet og ansatte får best mulig utbytte av opplæringen. Kursene er av ulikt omfang og nivå. Kurs tilbys både for ansatte/medarbeidere og ledere. Kompetansebyggeren Vestfold samarbeider med en rekke varehandelsbedrifter og -kjeder, kommuner, næringsforeninger, bedrifter i sikkerhetsbransjen og enkeltstående bedrifter i ulike bransjer om ulike typer kurs.

Kursholderne har solid erfaring fra yrkeslivet og spisskompetanse innenfor ulike felt.

Kompetansebyggeren Vestfold er behjelpelig med å søke midler til opplæring av ansatte i virksomhetene. Årlige Kompetansepluss-midler søkes gjennom Kompetanse Norge. Dette kan bety mulighet for gratis opplæring i virksomheten!

Veiledning

Kompetansebyggeren Vestfold gir gratis veiledning om utdanningsvalg.

Finn ut mer om Kompetansebyggeren Vestfold på skolens egen nettside

Kontakt

Nordbyen 40, 3111 Tønsberg
Postadresse: postboks 2078, 3103 Tønsberg

Sentralbord
Telefon: 33 30 93 00
E-post: post@kompetansebyggeren.no
Telefaks: 33 30 93 01
Studiespesialiserende

Telefon: 33 30 93 27

Fotklinikken

Telefon: 33 30 93 42