Hvordan bli lærebedrift? - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 15. jan. 2014
  • 02. jun. 2017

Hvordan bli lærebedrift?

Å bli lærebedrift er en investering. Gjennom å utdanne en fagarbeider bidrar din bedrift til å sikre egen og bransjens framtid.

Behovet for lærebedrifter og læreplasser er stort og økende. Å bli lærebedrift er derfor en samfunnsinvestering. Samtidig er det en investering i egen fremtid. En læreplass er ikke bare et gode for den enkelte lærling. Det er også et gode for samfunnet. Lærlingen bidrar med verdiskapning i bedriften og "regnskapet" er positivt!

Eksempel på positivt lærling-regnskap fra Pronova Biopharma kan du lese her. 

Når læretiden er over kan bedriften velge om de vil ansette lærlingen permanent eller ta inn ny lærling.

Tilskudd til lærling/lærekandidat

Bedrifter får tilskudd fra fylkeskommunen som skal dekke utgifter til opplæring av lærling/ lærekandidat:

• Tilskudd for å ta inn lærling med ungdomsrett er kr 6.168 pr. måned for 2017. 
• Tilskudd for å ta inn lærling uten ungdomsrett er kr 4.770 pr. måned for 2017.

Nytt fra høst 2017:

  • Tilskudd til å ta inn Praksisbrevkandidater med to år full opplæring i bedrift 12.336

Ønsker du mer informasjon om ulike tilskuddsordninger se udir.no

Som bedrift søker du Vestfold fylkeskommune ved Fagopplæringsseksjonen om å bli godkjent lærebedrift.

Skjema for å søke om godkjenning som lærebedrift kan finne lenke til under fanen Skjemaer og prosedyrer

 

Ønsker du mer informasjon om å bli lærebedrift?

Kontakt fagrådgiver for ditt lærefag. For fagrådgiver se egen fane over oppgaver i seksjonen eller kontakt oss på e-post fagopplaring@vfk.no