Planer - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 21. mar. 2014
  • 26. jan. 2015


Samordnet plan for kompetanseutvikling 2014 - 2015 (PDF)

Tilstandsrapport videregående opplæring (PDF)

Regional plan for helhetlig opplæringsløp

Lystlunden planprogram

Vestfold fylkeskommune planlegger bygging av ny videregående skole i Horten. Fylkestinget vedtok 11.12.2014 sak 93/14 , at skolen skal lokaliseres i Lystlunden nord.  Horten kommune planlegger parallelt å bygge ny idrettshall innenfor  samme planområde. Det er igangsatt en detaljregulering av tomten. 

Forslag til planprogram for offentlig  gjennomsyn er tilgjengelig her (PDF)