Trafikksikkerhet - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 06. des. 2013
  • 11. okt. 2017

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU)

Ansvar for å samordne og tilrå tiltak for å fremme trafikksikkerheten

Vestfold fylkeskommune har, etter §40 a i Vegtrafikkloven, ansvar for å samordne og tilrå tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket.  Det er opprettet et Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) for å ivareta dette ansvaret spesielt. Utvalget er identisk med Hovedutvalget for samferdesel. FTU har et samarbeidsutvalg.

Som en konsekvens av forvaltningsreformen, økte fylkesvegnett (693 km) med 525 km fra 1. januar 2010, og Vestfold fylkeskommune ble dermed eier av ialt 1218 km fylkesveger i Vestfold. Det er på disse vegene det relativt sett skjer flest trafikkulykker. Trafikksikkerhet er en del av fylkeskommunens ansvarsområder.

FTU vedtok  Trafikksikkerhetsplan for Vestfold 2010-2013 i sak 44/09. I møte 6. februar fordelte utvalget/FTU 6 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak.

Trafikksikkerhetsplan 2014-2017

Hensikten med planen er å vise hvilke utfordringer vi står overfor i trafikksikkerhetsarbeidet i Vestfold og peke ut innsatsområder for å nå målet om å redusere antall drepte og hardt skadde til 24 i 2020. 

Last ned Trafikksikkerhetsplanen her (PDF)
Aktivitetsplan (PDF)Henriette Auensen

Tlf: 905 95 878

Epost: henriettea1(at)vfk.no