Gå og sykle - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 07. mar. 2013
  • 06. okt. 2016
  • Samferdsel

Gå og sykle

Forventet trafikkvekst i Vestfold skal fortrinnvis skje ved økt miljøvennlig transport som kollektivtransport, gange og sykling. Det vil gi bedre helse, reduserte utslipp og triveligere byer og tettsteder

Fylkeskommunen er vegeier for fylkesvegnettet.

Som vegeier har fylkeskommunen ansvar for å tilrettelegge for mer sykling og gange.  Dette skjer gjennom prioritering av tiltak i Handlingsprogram for fylkesvegnettet.

Gjennom rollen som regional utviklingsaktør bidrar fylkeskommunen til ønsket samfunnsutvikling.  Dette skjer blant annet ved samarbeid om konkrete prosjekter, i uttalelser til kommunale planer og i veiledningsrollen overfor kommunene.


Knut Vatsend

Epost: knutv(at)vfk.no

Tlf: 900 66 870