Næring - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

Næring

  • VFK
  • 21. feb. 2013
  • 28. feb. 2017
  • Næring

Som regional utviklingsaktør skal fylkeskommunen legge til rette for ønsket samfunnsutvikling. Tilrettelegging for næringsutvikling og verdiskaping er viktige oppgaver.

Fylkeskommunen bidrar til næringsutvikling gjennom tjenesteproduksjon, samspill med virkemiddelapparatet og helhetlige grep.

Fylkeskommunen yter ikke direkte bedriftsstøtte, men har ansvar for å tilrettelegge for næringsutvikling og legge politiske føringer på virkemiddelapparatet.

Visjonen i Regional planstrategi 2012-2016 er at Vestfold skal være del av en bærekraftig vinnerregion i den globale økonomien.

Næringslivet i Vestfold er sterkt påvirket av utviklingen i internasjonal økonomi. Globaliseringen av markeder gjør at regioners attraktivitet får økt betydning for å tiltrekke seg befolkning og kapitalinvesteringer. Det er derfor i stor grad opp til regionene selv å ta tak i  muligheter og utfordringer.Klart for datasenter i Vestfold

Statkraft engasjerer seg på Sundland i Sandefjord

Les mer

Status Vestfolds attraktivitet

Regional analyse utarbeidet av Telemarksforsking

Les mer

Verdiskapingsanalyse for Vestfold

Fortsatt utfordringer, men flere lyspunkter

Les mer

Fagansvarlig:
Navn Etternavn
Tittel

E-post:

Tlf:

Besøks- og postadresse:
Sven Foynsgt 9
3126 Tønsberg

Sentralbord: 33 34 00 00

Firma e-post: firmapost@vfk.no