Miljø og klima - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

Miljø og klima

  • 21. feb. 2013
  • 03. feb. 2016
  • Miljø og klima

Vestfold fylkeskommune skal ha et gjennomgående miljø- og klimafokus i alle sine ansvarsområder.

Miljø- og klimahensyn er et sentralt fokusområde i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, arbeidet med samferdsel, gjennomføring av vannforskriften, regiongeologens arbeid, videregående opplæring og i driften av fylkeskommunens egne bygg.

Målet er å bidra til en klimapolitikk som minst oppfyller fylkets andel av de nasjonale miljømålene, og å gjøre Vestfold til et foregangsfylke for miljøvennlig energibruk.

Fylkestinget har i regional planstrategi vedtatt at det skal utarbeides en regional plan for klima og energi.

Fylkeskommunen støtter og deltar aktivt i partnerskapet Vestfold Klima- og Energiforum, som er en arena og kompetanseleverandør for både offentlig sektor og private bedrifter.Unik miljøsatsing i Horten

Søker KlimaSats-midler til nye Horten vgs

Les mer

Fagansvarlig:
Live Rud

Rådgiver

E-post: liveru(at)vfk.no

Tlf: 3334109

 

Besøks- og postadresse:

Sven Foynsgt 9
3126 Tønsberg

Sentralbord:
33 34 00 00

Firma e-post:
firmapost@vfk.no