Miljø og klima - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

Miljø og klima

  • 21. feb. 2013
  • 22. mai. 2017
  • Miljø og klima

Vestfold fylkeskommune skal ha et gjennomgående miljø- og klimafokus i alle sine ansvarsområder.

Miljø- og klimahensyn er et sentralt fokusområde i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk, arbeidet med samferdsel, gjennomføring av vannforskriften, regiongeologens arbeid, videregående opplæring og i driften av fylkeskommunens egne bygg.

Målet er å bidra til en klimapolitikk som minst oppfyller fylkets andel av de nasjonale miljømålene, og å gjøre Vestfold til et foregangsfylke for miljøvennlig energibruk.

Fylkestinget har i regional planstrategi vedtatt at det skal utarbeides en regional plan for klima og energi.

Fylkeskommunen støtter og deltar aktivt i partnerskapet Vestfold Klima- og Energiforum, som er en arena og kompetanseleverandør for både offentlig sektor og private bedrifter.Dialogkonferanse om energifabrikker

Storsatsing på grønn energi

Les mer

Millionstøtte til krafttak for kysttorsken

Oslofjordfondet bevilger forskningsmidler

Les mer

Tilskuddsordning for klimatiltak

Søknadsfrist 1. september

Les mer

Fagansvarlig:
Live Rud

Rådgiver

E-post: liveru(at)vfk.no

Tlf: 33 34 41 09

 

Besøks- og postadresse:

Sven Foynsgt 9
3126 Tønsberg

Sentralbord:
33 34 40 00

Firma e-post:
firmapost@vfk.no