Kulturarv - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

En mektig, glemt ætt begravde sin døde på Fevang. Foto: Jan Lindh.

Kulturarv

 • Anitra Fossum
 • 26. feb. 2013
 • 18. sep. 2017
 • Kulturarv

Kulturminnene er kikkehull til fortiden og inspirasjon for fremtiden.

Fortellinger om fortiden skapes i vår egen tid. Gravhauger, sverd, gamle veier og bruer, gamle hus, kirker og forlatte åkrer fester historiene i landskapet. Vi må ta vare på kulturminnene slik at vi og de som kommer etter oss, kan bruke dem og lære av dem. 

Her finner du oss

Alle ansatte kulturarv

Bildetekst: Vi har kunnskap om arkeologi, historie, bygningsvern, geofysikk, arealplanegging, religionshistorie, kommunikasjon og utviklingsarbeid. Bildecollage: Trude Aga Brun og Rune Nordseter.

Våre viktigste oppgaver

 • Vi tar vare på de viktigste kulturminnene.
 • Vi skilter og holder vegetasjon nede på kulturminner.
 • Vi deler kunnskap med vestfoldsamfunnet digitalt og i møte med mennesker.
 • Vi vil at alle fredete bygninger skal være i tilfredsstillende stand innen 2020.
 • Vi vil forenkle arkeologiske undersøkelser slik at samfunnet sparer verdifull tid.

Rammer

Kulturminneloven, stortingsmeldinger og andre statlige føringer er grunnlag for arbeidet vårt. Strategisk kultur- og idrettsplan for Vestfold 2015-2018 er fylkespolitikernes ønsker og mål for arbeidet her i fylket.

I 2015 gjennomførte Vestfold kommunerevisjon en gjennomgang av arbeidet vårt. Revisor konkluderte med at vi jobber i tråd med statens ønsker og fylkestingets bestillinger til oss. Her finner du revisjonsrapporten (pdf).

Tapet i blåtoner.Norges første vikingguider

Vil etablere Vestfold som det viktigste vikingfylket i Europa

Les mer

Leverte tilbake steinalderøks

Anmeldelse fra Kulturarv førte til historisk dom

Les mer

Samarbeider om å oppdatere NB!-registeret

Prosjektsamarbeid med Riksantikvaren om kulturmiljøer

Les mer

Fagansvarlig:

Terje Gansum

E-post: terjega(at)vfk.no

Telefon: 93 44 59 75

Postadresse: 

Postboks 2163

3103 Tønsberg

Besøksadresse:

Svend Foynsgt. 9

3126 Tønsberg

Sentralbord:

33 34 40 00

E-post:

firmapost(at)vfk.no