Marked for musikk - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 15. mar. 2013
  • 25. nov. 2015
  • Kultur

Marked for musikk

Marked for musikk er en nasjonal visningsarena for profesjonelle musikkproduksjoner rettet mot barn og unge og en kompetansearena med fagseminarer knyttet til musikkformidling innenfor aldersgruppen. Markedet arrangeres hver høst i Larvik.

Marked for musikk Visningsarena

Marked for musikk er en markedsplass der det er anledning til å oppleve aktuelle konserter tilrettelagt for målgruppen, en møteplass for aktører med interesse for feltet og et sted for kjøp og salg av musikkproduksjoner.

Marked for musikk Kompetansearena

Fagseminarene har fokus på dagsaktuelle temaer, faglige utfordringer og synergieffekter, forskning og kompetansedeling mellom ulike aktører innenfor musikkformidling til barn og unge.

Marked for musikk Henvender seg til

Konsertarrangører for kulturhus, festivaler og biblioteker, høgskoler og universiteter, profesjonelle orkestre og korps, musikkprodusenter, turnékoordinatorer og andre aktører i skolekonsertordningen og Den kulturelle skolesekken, samt aktuelle samarbeidspartnere i utlandet.

Marked for musikk – Et samarbeidsprosjekt

Vestfold fylkeskommune samarbeider tett med Rikskonsertene og Larvik kommune i gjennomføringen av arrangementet.

Lenke til nettside for Marked for musikk (markedformusikk.no)

Kontakt

Natasha Peevor-Johnson
Telefon 33 34 40 95/47 87 37 09
E-post natashap(at)vfk.no