Den kulturelle skolesekken - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 15. mar. 2013
  • 17. nov. 2015
  • Kultur

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal gi barn og unge profesjonelle kunstmøter og kulturopplevelser i hverdagen.

Gjennom Den kulturelle skolesekken skal elevene og skolene få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kunstuttrykk.

Alle skoler i Norge

Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og omfatter alle skoler i Norge. Opplæringssektoren har ansvaret for å legge for- og etterarbeid pedagogisk til rette for elvene, mens kultursektoren sørger for kulturinnholdet i Den kulturelle skolesekken og for å informere om produksjonen i god tid.

Den kulturelle skolesekken finansieres av spillemidler. Fylkeskommunen er ansvarlig for koordineringen regionalt.

Livslysten og flyvedyktig

I Den kulturelle skolesekken i Vestfold deltar alle grunnskolene og videregående skoler. Sammen med kommunene og skolene planlegger og utvikler DKS-teamet i Vestfold fylkeskommune Den kulturelle skolesekken Vestfold til det beste for barn og unge. Mottoet for Den kulturelle skolesekken Vestfold er "livslysten og flyvedyktig".

Programmet til Den kulturelle skolesekken Vestfold avgjøres i nært samarbeid med kommunene og de videregående skolene. I tillegg kommer en rekke produksjoner i regi av de enkelte kommunene.Anna B. Jørgensen
E-post: annaj(at)vfk.no
Telefon 92 45 76 04
Den kulturelle skolesekken i grunnskolen / teamkoordinator

Torill Sjømæling
E-post: torillsj(at)vfk.no
Telefon 90 91 94 32
Den kulturelle skolesekken i videregående skole

Natasha Peevor-Johnson
E-post natashap(at)vfk.no
Telefon 47 87 37 09
Kompetanse

Eva-Bellinda Leu
E-post:evabelindal(at)vfk.no
Telefon 948 64 966
Turnekoordinator

Linda Gjersøe Helseth
E-post: lindagjersh(at)vfk.no
Telefon 33 34 40 63/ 91 34 57 33, 
Musikkprodusent