Folkehelse - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

Folkehelse

 • 04. mar. 2013
 • 02. mar. 2017
 • Folkehelse

Seksjon Folkehelse i Vestfold fylkeskommune har ansvar både for forvaltningsoppgaver og utvikling på folkehelseområdet.

Seksjonens arbeid har som overordnet mål å minske sosiale helseforskjeller i Vestfold.

Store prosjekter i 2016 er:

 • Oversiktsdokument over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer - Vi i Vestfold (PDF)
 • Folkehelseundersøkelsen Helse og trivsel i Vestfold 2015 - formidling og analyser
 • Trygge lokalsamfunn
 • Prosjekt Nærmiljø

I samarbeid med kommuner, organisasjoner og statlige organ utvikler vi tiltak og prosjekter.

Viktige verktøy er:

 • regional plan for folkehelse med handlingsprogram
 • arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer
 • partnerskapssamarbeid og folkehelsenettverket.

 Innbyggermedvirkning er positivt for folkehelsa

Temafrokost om regional planlegging, demokrati og medvirkning

Les mer

Vital Cities - et europeisk prosjekt

Fremmer fysisk aktivitet og folkehelse

Les mer

Vestfold med på laget

Vestfold blir programfylke for folkehelse.

Les mer

Sjef for folkehelse:

Rune Kippersund
E-post: runek(at)vfk.no

Tlf: 902 50 452

Besøks- og postadresse:

Sven Foynsgt 9
3126 Tønsberg

Sentralbord:
33 34 40 00

Firma e-post:
firmapost(at)vfk.no