Regionale arealplaner - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 15. mar. 2013
  • 28. jun. 2016
  • Areal

Regionale arealplaner

Regional plan er det formaliserte verktøyet for samordnet planlegging i fylkene, på tvers av kommunegrensene.

Fylkeskommunen er planmyndighet for regional plan. Fylkestingets planstrategi ligger til grunn for fylkeskommunens planleggingsvirksomhet.

Regional planlegging kan omfatte alle samfunnsområder. Innenfor arealplanlegging handler ansvaret om å legge til rette for planarbeid innenfor de områder hvor vestfoldsamfunnet trenger eller bør utvikle felles mål, strategier, retningslinjer og eventuelt regionale planbestemmelser for fylket.

Regionale planer skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Dersom en kommune i en arealplan fraviker retningslinjene i regional plan, kan dette gi grunnlag for å fremme innsigelse til den kommunale planen.

Regional planstrategi

Fylkestinget vurderer behov og prioriterer utarbeidelse eller revisjon av regionale planer gjennom en regional planstrategi.