Regionreform - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

Regionreform

  • 22. jun. 2016
  • 05. des. 2016
  • Politikk

Regionreform prosesspil

Kommunal- og moderniserings-minister Jan Tore Sanner oppfordret i 2015 fylkeskommunene å snakke med naboene sine for å finne ut hvem det kan være aktuelt å slå seg sammen med.

Hvordan skjer fylkessammenslåing?

Det er Stortinget som endelig avgjør fylkesinndelingen i Norge. Planen er å behandle regionreformen før sommeren i 2017. Før det skal regjeringen gi sin anbefaling i en stortingsproposisjon våren 2017.

Det er først etter Stortingets beslutning om ny fylkesinndeling forsommeren 2017 at selve arbeidet med sammenslåingen kommer i gang for alvor.

Fellesnemd

Det vil da bli oppnevnt en fellesnemnd, som er et felles politisk utvalg fra de aktuelle fylkeskommunene. Fellesnemnden vil lede det politiske arbeidet med sammenslåingen. 

Personalpolitiske prinsipper

Noe av det første fellesnemda vil gjøre er trolig å vedta personalpolitiske prinsipper for sammenslåingen. Dette er viktig for å skape størst mulig grad av forutsigbarhet for alle ansatte. Personalpolitikken vil bli utarbeidet i nært samarbeid med de ansattes organisasjoner. 

Nytt fylke 1. januar 2020

Arbeidet med sammenslåingen vil vare i ca. to år slik at det nye fylket står klart fylkestingsvalget høsten 2019 og formell «åpning» fra nyttår 2020.

Oversikt over nabosamtaler og møter i forbindelse med regionreformen (vfk.no)