Folkevalgte - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 12. apr. 2013
  • 22. mar. 2017
  • Politikk

Folkevalgte til fylkestinget

Fylkestinget er det øverste folkevalgte organet. Fylkestinget består av 39 folkevalgte representanter, og treffer avgjørelser i større og prinsipielle saker.

Fylkestingets representanter 2015-2019:

Det norske Arbeiderparti

Arve Høiberg, opposisjonsleder

Karl Einar Haslestad

Trude Viola Antonsen

Trine Ørbæk

Truls Vasvik

Camilla Bjørkmark

Kari Asmyhr

Heidi Ørnlo, leder kontrollutvalget

Morten Istre

Janne Ekmann

Tom Strømstad Olsen

Ole Henrik Augestad

Sebastian Tørnvall Andersen

 

Sosialistisk Venstreparti

Nell Gaalaas-Hansen

 

Senterpartiet

Kathrine Kleveland

Thorvald Hillestad

 

Kristelig Folkeparti

Hans Hilding Hønsvall, leder hovedutvalg samferdsel og areal

Lina Bringsli

 

Venstre

Kåre Pettersen, varafylkesordfører og leder rådet for funksjonshemmede

Aina Dahl

 

Høyre

Rune Hogsnes, fylkesordfører

Lene Westgaard-Halle, leder hovedutvalg klima, energi og næring

Liv Margit Karto

Fredrik Tronhuus

Lasse Berntzen

Elisabeth Aspaas Runsjø

Jan Erik Nærsnes

Tove Rise Kværne

Jan Birger Løken

Renate Sølversen

Erik Holmelin

Andreas Reitan

Lene Lauritsen Kjølner


Fremskrittspartiet

Frode G. Hestnes

Ellen Eriksen, leder hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse

Knut Anvik

Ingar Eikbråten

Bjørn- Kristian Svendsrud

 

Miljøpartiet De Grønne

Harald Moskvil