Visjon og verdier - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 21. mar. 2013
  • 04. sep. 2014

Visjon og verdier

Felles visjon og verdigrunnlag er en viktig del av vår felles plattform for lederskap og medarbeiderskap.

Visjonen gir et bilde av hvor vi er på vei og hvilket langsiktig og overordnet mål vi har. 

Visjon

Sammen om Vestfolds framtid.

Verdier

Rettferdig, åpen, modig og profesjonell.

Verdiene våre forteller oss og andre hvem vi er og hva vi står for. Verdiene er grunnlaget for motivasjon, valg og handlinger. De gir en retning og en mening til det vi gjør.

Verdiene til Vestfold fylkeskommune skal gjenspeile vår kultur og våre prioriteringer. De skal komme til uttrykk i det vi sier og gjør. For eksempel i møter og dialog med hverandre og med omverden, i strategiske planer og rapporter, kommunikasjonsplaner, i styringsdokumenter og i utvelgelsen av nye medarbeidere.

Brosjyre Organisasjonspolitikk 2020: Sammen om Vestfolds framtid (PDF)

BrosjyreOrganisasjonspolitikk 2020 Sammen om Vestfolds framtid.