Mål - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 14. jan. 2015
  • 19. jun. 2015

Mål

Målene i Bypakke Tønsberg-regionen er en videreføring av målene i konseptvalgutredning for helhetlig transportsystem i Tønsberg-regionen.

Samfunnsmål

"Transportsystemet i Tønsberg-regionen skal være miljøvennlig, robust og effektivt".

 

Med miljøvennlig menes et bærekraftig transportsystem som reduserer klimagassutslipp, begrenser lokale miljøskadelige virkninger av transport og oppfyller Ramsar-konvensjonens forpliktelser.

 

Robust betyr en samfunnssikker forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet som sikrer viktige transportavhengige samfunnsfunksjoner.

 

Effektivt innebærer bedre fremkommelighet og pålitelighet for kollektiv- og næringstransport for å styrke kollektivtransportens, næringslivets og Tønsberg-regionens konkurransekraft.