Overordnet styringsgruppe - Vestfold fylkeskommune
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 29. des. 2014
  • 19. des. 2016

Overordnet styringsgruppe

Møter i 2016:

Neste møte i OSG er tirsdag 20. desember 15.30 - 17.30 i Skiringssal på Fylkeshuset.

20.desember

Dagsorden (PDF) 

Midlertidig referat fra møte i overordnet styringsgruppe (OSG) 20. september (PDF) 

Parter i Bypakken sak 46-16 (PDF) 

Saksfremlegg revidert planprogram sak 47-16 (PDF)

Saksfremlegg revidert planprogram etter høring sak 47-16 (PDF)

 

20. september:

Dagsorden (PDF)

Referat: Bypakke for Tønsbergregionen - møte i Overordnet styringsgruppe (PDF)

Mal og tidsplan for byutredninger (PDF)

Teie bestilling til SVV (PDF)

Prinsipper for bypakker og mindre byområder (PDF)

Forslag til planprogram. Tiltak for gange, sykkel og kollektivtransport (PDF)

Tertialrapportering 2, 2016 (PDF)

 

21. juni:

dagsorden - saksfremlegg - tertialrapportering - utsiling av alternativ 17100 - notat Ingeniørgeologisk vurdering - notat lang fjelltunnel - GSK-bestilling - referat OSG

 

26. april:

 saksfremlegg siling- sammendrag siling- saksfremlegg vara OSG - notat bompenger - notat oppdeling Bypakke - dagsorden     - referat

 

18. februar:

saksfremlegg - dagsorden - referat

 

6. januar:

Saksfremlegg  - saksfremlegg A3 - prosjektark Teie - prosjektark Tjøme  -  dagsorden  - referat

 

Møter i 2015:

20. januar: Referat

3. mars: Referat

5. mai: Referat

24. juni: Referat

30. september: saksprotokoll - referat

8. oktober: Referat

4. november: saksfremlegg - dagsorden

 

2014

10. desember: Referat

8. oktober: Referat