Overordnet styringsgruppe - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 29. des. 2014
  • 27. jun. 2017

Overordnet styringsgruppe

Planlagte møter i 2017:

Det neste møtet i overordnet styringsgruppe er torsdag 7. september kl. 15.30-17-30 på fylkeshuset. Sakspapirene blir publisert her i forkant av møtet.

- -

15. mai
 

Dagsorden (PDF)

Midlertidig referat fra møte i overordnet styringsgruppe (OSG) 28. februar (PDF) 

Tertialrapportering 1 2017_sak 16-17 (PDF)

Gatebruksplan for Tønsberg sentrum - høringsutkast_sak 18-17 (PDF)
Gatebruksplan for Tønsberg sentrum - saksfremlegg_sak 18-17 (PDF)

Videre prosess fastlandsforbindelsen_sak 19-17 (PDF)


28. februar

Dagsorden (PDF)

Midlertidig referat fra møte i overordnet styringsgruppe (OSG) 20. desember (PDF)

Årsrapport 2016 sak 3-17 (PDF)

Budsjett 2017 sak 4-17 (PDF)

KST protokoll sak 5-17(PDF) 

Sak Bypakke sak 5-17 (PDF)

Vedlegg Bypakke sak 5-17 (PDF)

Tiltak på kort sikt sak 10-17 (PDF)


Møter i 2016:

20.desember

Dagsorden (PDF) 

Midlertidig referat fra møte i overordnet styringsgruppe (OSG) 20. september (PDF) 

Parter i Bypakken sak 46-16 (PDF) 

Saksfremlegg revidert planprogram sak 47-16 (PDF)

Saksfremlegg revidert planprogram etter høring sak 47-16 (PDF)

 

20. september:

Dagsorden (PDF)

Referat: Bypakke for Tønsbergregionen - møte i Overordnet styringsgruppe (PDF)

Mal og tidsplan for byutredninger (PDF)

Teie bestilling til SVV (PDF)

Prinsipper for bypakker og mindre byområder (PDF)

Forslag til planprogram. Tiltak for gange, sykkel og kollektivtransport (PDF)

Tertialrapportering 2, 2016 (PDF)

 

21. juni:

dagsorden - saksfremlegg - tertialrapportering - utsiling av alternativ 17100 - notat Ingeniørgeologisk vurdering - notat lang fjelltunnel - GSK-bestilling - referat OSG

 

26. april:

 saksfremlegg siling- sammendrag siling- saksfremlegg vara OSG - notat bompenger - notat oppdeling Bypakke - dagsorden     - referat

 

18. februar:

saksfremlegg - dagsorden - referat

 

6. januar:

Saksfremlegg  - saksfremlegg A3 - prosjektark Teie - prosjektark Tjøme  -  dagsorden  - referat

 

Møter i 2015:

20. januar: Referat

3. mars: Referat

5. mai: Referat

24. juni: Referat

30. september: saksprotokoll - referat

8. oktober: Referat

4. november: saksfremlegg - dagsorden

 

2014

10. desember: Referat

8. oktober: Referat