Sentrale vedtak - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • 11. sep. 2015
  • 21. nov. 2016

Sentrale vedtak

Det er gjort flere vedtak i kommuner og fylkeskommunen som legger føringer for Bypakke Tønsberg-regionen.

Det er særlig tre saker som er sentrale, og hvor det er gjort likelydende vedtak hos alle partene:

Her finner du kommunenes og fylkeskommunens uttalelser til den statlige utredningen om helhetlig transportsystem i Tønsbergregionen (denne kalles KVU). Det er denne utredningen som danner grunnlaget for arbeidet med bypakka.