KVU - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • 29. des. 2014
 • 11. des. 2015

Konseptvalgutredning (KVU)

På initiativ fra Vestfold fylkeskommune ba Samferdselsdepartementet Statens vegvesen om å lage en konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Tønsberg-regionen.

Den ble utarbeidet av Statens vegvesen Region sør, i samarbeid med Vestfold fylkeskommune og Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner. Konseptvalgutredningen ble ferdigstilt i november 2013.

KVU for helhetlige transportløsninger for Tønsbergregionen skal avklare prinsipielle løsninger og munne ut i en anbefalt løsning for:

 • Kollektivtrafikk, sykling og gåing i byområdet
 • Ny forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet
 • Trafikk til og fra byområdet østover over Presterød-området

Konseptvalgutredningen er delt inn slik:

 • Behovsanalyse
 • Innledning
 • Situasjonsbeskrivelse
 • Behovsanalyse
 • Strategidokument
 • Mål og krav
 • Alternativanalyse
 • Løsningsmuligheter
 • Konsepter
 • Anbefaling

Du kan lese og laste ned konseptvalgutredningen her (vegvesen.no)

Ekstern kvalitetssikring av KVU (KS1)

Konseptvalgutredninger skal kvalitetssikres for Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet ved hjelp av eksterne konsulenter (KS1). Konseptvalgutredningen skal bygges opp i henhold til krav fra Finansdepartementet. Kvalitetssikring er gjennomført av Metier og Møre forskning. Rapporten ble levert til Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet 24. november 2014.

Du kan lese og laste ned KS1-rapporten her (vegvesen.no)