Organisering - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • 14. jan. 2015
 • 19. jun. 2015

Organisering

Oppgaver og roller

Overordnet styringsgruppe


Administrativ styringsgruppe (ASG)

 • Legge fram saker for OSG, med ansvar for det faglige innholdet
 • Spesielt planlegging av arealbruk koordineres av ASG
 • Ansvar for å koordinere og administrere gjennomføringen av arbeider, herunder behov for politisk behandling
 • Bidra til at prosjektene får de nødvendige ressurser og status
 • Behandle og gi råd i de saker som prosjektleder framlegger
 • Gi prosjektlederen aktiv støtte for å sikre framdrift
 • Kommunisere med prosjektleder
 • Følge opp de saker som behandles i OSG
 • Sentral rolle i arbeidet
 • Bistå PL i arbeidet for å sikre framdrift
 • Styringsorgan for arbeidsgruppene
 • Initiere og følge opp utredninger, analyser og enkelttiltakSamordne bruk av ressurser og ansvarsfordeling mellom administrasjonene innenfor partene i Bypakke Tønsberg-regionen

Prosjektleder (PL)

 • Har det operative ansvaret for gjennomføring av prosjektet, lager mandat, organiserer, leder og følger opp arbeidet innenfor rammene
 • Utarbeide framdriftsplan med milepæler
 • Koordinere overfor lederne i arbeidsgruppene
 • Stiller i OSG og ASG
 • Forberede saksframlegg, innkaller, fører referat og er ansvarlig for gjennomføring av beslutninger i ASG
 • Følge opp og arrangere medvirkningsprosesser internt ot eksternt
 • Styre porteføljen av prosjekter innenfor de rammene økonomisk og i forhold til framdrift som er gjort innenfor hvert definerte fokusområde.

Samarbeidsgruppen (SG)

 • Samarbeidsgruppen er vedtatt som en del av mandatet for Bypakke Tønsberg-regionen.
 • SG består av ordførere og varaordførere, leder av største opposisjonsparti, og representanter fra nabokommuner, næringsforeninger, miljøorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner.
 • Hensikten med gruppen er å særlig drøfte sentrale problemstillinger i bypakkearbeidet før formell politisk behandling i kommunene og fylkeskommunen.