Om Bypakken - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • 14. jan. 2015
 • 28. mar. 2017

Om Bypakken

Bypakke Tønsberg-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune og Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner.

Statens vegvesen er faglig instans for prosjektet og fylkeskommunen er prosjektansvarlig.

Stokke kommune var tidligere en part, men etter kommunesammenslåingen med Sandefjord ble det naturlig å gjøre en endring. Sandefjord kommune har trådd ut av samarbeidet som fullt medlem, og vil fortsette som observatør med møte- og talerett i den politiske styringsgruppen.

Det er Konseptvalgutredningen (KVU) for transportsystemet i Tønsberg-regionen som danner grunnlaget for prosjekt Bypakke Tønsberg-regionen. Bypakke Tønsberg skal realisere tiltak i KVU og eventuell andre tiltak. Bypakken blir en stortingsproposisjon.

De prinsipielle løsningene i KVU for transportsystemet i Tønsberg-regionen anbefaler løsning for:

 • Kollektivtrafikk, sykling og gåing i byområdet
 • Ny forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet

Konseptvalgutredning (KVU)

I november 2013 ble konseptvalgutredningen for transportsystemet i Tønsbergregionen med anbefalinger fra Statens vegvesen lagt frem. Høringsfristen var 1. mai 2013. Vegvesenets anbefaling er at det bygges et ringvegsystem tett på Tønsberg sentrum. Ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy, fortrinnsvis som en bruforbindelse mellom Kaldnes og Korten, er et vesentlig element i det anbefalte konseptet.

Partene i prosjektet vedtok i april 2014 likelydende høringsuttalelser til konseptvalgutredningen og organiseringen av bypakkeprosjektet.

Du finner de politiske vedtakene her (opengov.no)

Innhold i bypakken

Aktuelle tiltak:

 • Fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg
 • Gang- og sykkelvegprosjekter
 • Kollektivprioriteringer
 • Restriktive tiltak
 • Omprioritering og ombygging av eksisterende vegareal når ringveg er åpnet og trafikk kan flyttes.
 • Trafikkløsninger på Teie, Presterødbakken, Hogsnesbakken og på Tjøme
 • Trafikkløsninger fram til E18