Workshop om grønn mobilitet - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • 14. des. 2016
  • 18. jan. 2017

Workshop om grønn mobilitet

Så sentrum med nye øyne

Vi har gjennomført en workshop om grønn mobilitet og byliv i november i forbindelse med arbeidet med gatebruksplanen.

Hensikten med workshopen var å teste ut hvordan de ulike offentlige avdelinger og etater kan arbeide tettere sammen og skape flere synergier på tvers. Vi fikk i oppgave å se sentrum med nye øyne og jobbe frem ulike scenarier for et fremtidig Tønsberg; «den aktive byen», «den sosiale byen», «handelsbyen» og «kulturbyen».

Ulike fagfolk fra Tønsberg kommune, Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen deltok på workshopen. Leva Urban design sto for gjennomføringen. Rapporten sammenfatter 3 timers jobbing i grupper. Materialet skal brukes i det videre arbeidet med gatebruksplan og oppfølging av byplanen.

Her kan du laste ned rapporten (PDF)