Fastlandsforbindelse Tønsberg - Nøtterøy - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • 24. nov. 2016
  • 18. jan. 2017

Fastlandsforbindelse Tønsberg - Nøtterøy

Syv alternativer utredes

Fastlandsforbindelse mellom Tønsberg og Nøtterøy/Tjøme er ett av delprosjektene i Bypakke Tønsberg-regionen.

Nå utredes og vurderes konsekvensene ved syv ulike alternativer, og resultatet av dette arbeidet skal ende opp i en samlet anbefaling til politikerne. Deretter blir planforslaget lagt ut på høring. 

Prosjektleder Nina Ambro Knutsen forklarer om gang- og prosess i arbeidet med faslandsforbindelsen i denne filmen:

Her kan du få mer detaljert  informasjon om alle alternativer for ny fastlandsforbindelse som nå konsekvensutredes. Det pågår også et arbeid med å se på en mer estetisk utforming av bruene. Vi minner om at løsningene er foreløpige, og at det også jobbes med å optimalisere og forbedre veglinjer og kryssløsninger.