Vital Cities - et europeisk prosjekt - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 18. mai. 2017
  • 24. feb. 2018
  • Areal,Folkehelse

Vital Cities - et europeisk prosjekt

Fremmer fysisk aktivitet og folkehelse

Vestfold fylkeskommune er sammen med Horten kommune med i et europeisk prosjekt, «Vital Cities», der fokus er å fremme fysisk aktivitet og folkehelse gjennom bruk av offentlige rom.

Sikre videre framdrift i prosjektarbeidet

Vital Cities-prosjektet varer i to år, fra mai 2016 til mai 2018, og er midtveis i prosjektperioden. Prosjektet hadde felles samling fra 12-14 mai i Rieti i Lazio-provinsen i Italia. Vestfold fylkeskommune og Horten kommune deltok sammen med de åtte andre europeiske partnerbyene. Elin Anne Gunleiksrud og Line Havstein som representerer folkehelseseksjonen og planseksjonen i VFK var med til Rieti. Hensikten med møtet var å gjøre opp status og videre framdrift for det videre prosjektarbeidet. Byene er nå nærmere målet med å lage sine handlingsplaner for å bidra til mer lek og mer fysisk aktivitet i byrommet – på innbyggernes premisser.

Samlingen ble brukt til å jobbe videre med målsettinger, fokusområder i fellesskap og i grupper. Rådgiver i URBACT-sekretariatet var også til stede, for å følge arbeidet og være tilgjengelig for spørsmål. Det var også lagt opp til befaring av hvordan byen legger til rette for fysisk aktivitet. 

Fysisk aktivitet i hverdagen

Rieti er en liten by på rundt 40 000 innbyggere i fjellområdene nord for Roma. Byen har sterke idrettstradisjoner, med en inkluderende idrettsforening der breddeidrett og eliteidrett inspirerer hverandre. Vital Cities-prosjektet i Rieti jobber for å overføre inspirasjonen til hele befolkningen med en byutvikling som legger til rette for fysisk aktive hverdagsliv. I Rieti jobber prosjektet også med lokalmat og råvarekvalitet som del av helseperspektivet i Vital Cities-prosjektet, og viser betydningen av matkultur for utvikling av stedsidentitet.

Gjennom Vital Cities-prosjektet knyttes flere ulike sektorer tett sammen for å løse en felles og sammensatt utfordring: Å bidra til økt fysisk aktivitet og sosial inkludering i byrommet. Byene i Vital Cities har ulike utgangspunkt, men utfordrer og inspirerer hverandre til å finne nye løsninger. Samlingen viste at samarbeidet mellom byene er preget av tillit, som gjør det lett å dele og hjelpe hverandre videre. Her møtes latinsk fleksibilitet og mobiliseringsevne, skandinavisk systematikk og orden, arv fra sovjettiden og økonomiske ringvirkninger av finanskrise og sparepolitikk. Det er et rikt læringsnettverk som gir perspektiv og utvikling.