Vil ha fylkesmannen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 19. mai. 2017
  • 24. feb. 2018
  • Politikk

Vil ha fylkesmannen

Fylkestinget vil ha fylkesmannen i Vestfold.

Et enstemmig fylkesting mener fylkesmannsembetet bør ha hovedsetet i Vestfold. Det er klart etter et ekstraordinært møte torsdag ettermiddag. Fylkestinget uttaler seg ikke om hvor sentraladministrasjonen i en ny folkevalgt region bør ligge.

Råd til statsråd Sanner

Vedtaket i saken er et råd, en uttalelse, som Vestfold er bedt om å gi kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i spørsmålet om hvor fylkesmannsembetet i det nye fylket Vestfold-Telemark skal ligge. Fylkesrådmannens forslag i saken falt under voteringen da fylkestinget i Vestfold behandlet saken torsdag. Se fylkesrådmannens innstilling her.

Isteden samlet alle partier seg om et første punkt i et felles forslag fra Ap, SV, Sp, MDG og Høyre. Punkt to i forslaget ble vedtatt mot ni stemmer:
1. Vestfold fylkeskommune mener fylkesmannsembetet bør beholde sitt hovedsete i Vestfold.
2. Vestfold fylkeskommune ser på plasseringen av sentraladministrasjonen i en eventuell ny region som de berørte fylkeskommunenes ansvar. Spørsmålet utredes grundige av de respektive partier i samarbeid.

Ap, SV, Sp og MDG ba om protokolltilførsel i saken.  Se protokolltilførselen her.

Telemark –behandling 23. mai

Telemark fylkesting behandler tilsvarende sak i ekstraordinært møte 23. mai.