Kom ikke til enighet - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 10. nov. 2017
  • 24. feb. 2018
  • Politikk

Kom ikke til enighet

Om ny region

 

Forhandlingsutvalgene i Vestfold og Telemark møttes til samtaler om ny region i dag.

På dagens agenda stod blant annet sammensetting av fellesnemnd, navn på nytt fylke, hovedsete og forholdet til de ansatte.

Partene var nære ved å komme til enighet om punktene på dagsordenen. Det vanskeligste punktet var formuleringene knyttet til lokalisering av hovedsete. Fra Vestfold side var det åpnet for at hovedsete, definert som «Fylkesordfører og fylkesrådmann og funksjoner som er nødvendige for at disse kan utføre sine oppgaver på en hensiktsmessig måte», legges til Skien. Telemark ønsket i tillegg å presisere andelen av ansatte som skulle jobbe de to stedene. Dette siste ble ikke akseptert fra Vestfold.

De øvrige punktene ble partene i større grad enige om. Partene forlot hverandre uten at avtale ble inngått.

-          Det er trist at vi ikke kom til enighet, men jeg følte at det bare var Vestfold som ga noe i forhandlingene. Da er det egentlig ikke reelle forhandlinger, så da var brudd uunngåelig, forklarte fylkesordfører Rune Hogsnes etter møtet.

Neste formelle møtepunkt for politikerne fra de to fylkene er felles fylkestingsmøte 23. november i Tønsberg.