Innspillskonferanse ny kulturmelding
 - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 30. nov. 2017
  • 24. feb. 2018
  • Kultur

Innspillskonferanse ny kulturmelding


Om fremtidens kulturpolitikk

Regjeringen har satt i gang arbeidet med en ny kulturmelding - den første kulturmeldingen på 14 år. Meldingen skal danne grunnlaget for en overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer.

Verdifull arena  

10. januar inviterer Vestfold og Telemark fylkeskommuner felles innspillskonferanse på Ibsenhuset i Skien, arrangert av Kulturdepartementet.

- Vi ønsker alle som er engasjerte i fremtidens kulturpolitikk velkomne til konferansen. Dette blir en verdifull arena for å fremme synspunkter og innspill til utviklingen av fremtidens kultur-Norge. Vi håper på bred deltakelse fra både offentlig sektor, private kulturinstitusjoner, organisasjoner, frivillige foreninger og utøvere, sier kulturdirektør i Vestfold fylkeskommune, Arild Moen.

Kulturdepartementets ambisjon med denne konferansen er å bidra til å sette i gang en bred samtale og debatt om fremtidens kulturpolitikk.

Fremtidens kulturpolitikk

Ny kulturmelding skal danne grunnlaget for en overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer. Arbeidet skal favne bredt innenfor Kulturdepartementets ansvarsområder og se på kulturpolitiske konsekvenser av blant annet teknologisk utvikling, globalisering, demografiske endringer, samfunnsøkonomiske realiteter og nye forvaltningsstrukturer.

Meldingen skal trekke opp målene for fremtidens nasjonale kulturpolitikk, og skal blant annet vurdere hva som skal være statens rolle sett i forhold til de andre forvaltningsnivåene.

- Vestfold har vært, og er, et foregangsfylke når det gjelder nyskapende og innovative løsninger på kulturfeltet. Jeg håper vi kan bruke denne innspillskonferansen til å fremme og dele god praksis og erfaringer fra våre to fylker, og løfte frem eksempler på prosjekter og satsinger som fortjener nasjonal oppmerksomhet, sier kulturdirektøren.

Påmelding og mer informasjon her