IKT-standard for skolene - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 18. mai. 2017
  • 24. feb. 2018
  • Utdanning

IKT-standard for skolene

IKT-standard fra 2017 – 2018

 På bakgrunn av Vestfold fylkeskommunes digitalstrategi 2016 – 2019 er det utviklet en IKT-standard for Vestfold-skolene. Standarden skal tas i bruk skoleåret 2017 – 2018 og retter seg mot elevene.  

IKT-standarden forteller hva elevene i Vestfold skal forvente seg av skolen sin når de bruker IKT i opplæringen. Det overordna målet med standarden er å bidra til at elever utvikler digital kompetanse som gjør dem i stand til å fungere godt i et stadig mer digitalisert og teknologisk avansert samfunn.

Standarden

IKT-standarden er vedtatt av utdanningsdirektørens ledergruppe. Standarden består av seks hovedpunkter med underpunkter:
1. Du (eleven) får grunnleggende opplæring i digitale verktøy og tjenester.
2. Du (eleven) vil oppleve at planer, dokumentasjon av læringsprosesser og vurdering er tilgjengelig digitalt.
3. Du (eleven) vil oppleve at digitale ressurser og tjenester brukes i fagene.
4. Du (eleven) får muligheten til å lære mer ved å samhandle med digitale verktøy.
5. Du (eleven) vil oppleve at digitale verktøy brukes for å tilpasse opplæringen.
6. Du (eleven) vil få utviklet den digitale dømmekraften din ved at du jobber med blant annet personvern og nettvett.

Se hele IKT-standarden med alle underpunkter her.

Teamarbeid

Det er et team ledet av Dag-Olav Røed Johnsen, studierektor ved Holmestrand videregående skole, som har utarbeidet IKT-standarden for Vestfold-skolene etter innspill fra ulike fagmiljøer, lærere og elever. Teamet for digital utvikling på skolene er sammensatt av medarbeidere fra skolene i tillegg til utdanningsavdelingen og IKT-seksjonen i Vestfold fylkeskommune.

Det vil også bli etablert ressursgrupper ved alle skoler i Vestfold, og disse gruppene skal lage lokale planer for hvordan IKT-standarden kan bli realisert på den enkelte skole.