9028 får tilbud om skoleplass - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 07. jul. 2017
  • 24. feb. 2018
  • Utdanning

9028 får tilbud om skoleplass

Førsteinntaket til videregående skoler i 2017–2018 er klart.

Det er 120 flere søkere til videregående skoler i Vestfold i år enn i fjor. Ni av ti søkere får tilbud om sitt første kursønske.

Det er 9080 søkere fra Vestfold. I alt 9028 av disse søkerne har nå fått tilbud om plass etter at 1. inntak er gjennomført. Alle elever med ungdomsrett skal tas inn på ett av sine tre ønsker på videregående trinn 1. Det er et mål at alle får tilbud om skoleplass innen skolestart.

Inntakskontoret i Vestfold fylkeskommune sender nå ut SMS til søkerne med beskjed om å logge seg på Vigo.no og svare på tilbudet som er gitt.

90 prosent av søkerne til videregående trinn 1 har fått tilbud om sitt første kursønske. I fjor fikk 87 prosent av søkerne tilbud om sitt første kursønske.

Det er en jevn fordeling av søkere til yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram. Det er 13 utdanningsprogram å velge mellom. Her er fordelingen av søkernes første kursønske og inntatte søkere på de ulike utdanningsprogrammene:

Videregående trinn 1

Søkere 2016

Inntatte 2016

Søkere 2017

Inntatte 2017

Studieforberedende utdanningsprogram

 

 

 

 

Studiespesialisering

1357

1301

1396

1330

Idrettsfag

249

219

206

214

Musikk, dans og drama

164

124

113

99

Kunst, design og arkitektur

 

 

54

50

Medier og kommunikasjon

 

 

104

122

Yrkesfaglige utdanningsprogram

 

 

 

 

Bygg- og anleggsteknikk

173

155

204

185

Elektrofag

288

193

257

202

Design og håndverksfag

95

106

119

102

Restaurant- og matfag

132

162

131

136

Helse- og oppvekstfag

465

447

495

499

Medier og kommunikasjon
(siste år med gammel ordning)

110

136

2

2

Naturbruk

67

82

89

79

Service og samferdsel

276

289

283

291

Teknikk og industriell produksjon.

223

267

217

251

God søkning til BA og HO

Det er i år relativt god søkning til utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk og helse- og oppvekstfag. Det er 204 søkere til 186 plasser på bygg- og anleggsteknikk og 495 søkere til 508 plasser på helse- og oppvekstfag. I forhold til i fjor er det i år langt flere søkere til utdanningsprogrammene design og håndverksfag og naturbruk. Her viser søkningen en økning i søkertallene på henholdsvis 25 og 33 prosentpoeng.

Det er en relativt kraftig reduksjon i søkningen til musikk, dans og drama, idrettsfag og elektrofag. For disse utdanningsprogrammene ligger nedgangen på henholdsvis 31, 17 og 11 prosentpoeng.

347 mangler læreplass

Det er 478 søkere som har fått læreplass, og det er 347 søkere som fortsatt mangler læreplass. Det er særlig innenfor fagene helsearbeiderfaget, elektrikerfag, IKT-servicefag, salgsfag, tømrerfag, bilfag, sikkerhetsfag, barne- og ungdomsarbeiderfag, automatiserings-fag, dataelektronikerfag og produksjonselektronikerfag hvor søkere mangler læreplasser.

Arbeidet med formidling av elever som søker læreplass, vil fortsette gjennom hele sommeren og fram til 1. september, med mål om flest mulig læreplasser for de som har søkt. Elever med rett til tre års videregående opplæring vil få et tilbud om Vg3 fagopplæring i skole hvis det ikke blir mulig å framskaffe nok læreplasser. De vil bli kontaktet i begynnelsen av august. Etter det tredje året i skole kan elevene framstille seg til fagprøve eller svenneprøve dersom Vg1 og Vg2 er bestått.

Alle søkere til læreplass som ikke har fått læreplass, oppfordres til selv å skaffe seg lærebedrift.

Ungdommene som søker seg ut i lære, trenger læreplass. Vestfold fylkeskommune trenger flere lærebedrifter. Kommuner og bedrifter som kan bidra med yrkesopplæring for ungdom, oppfordres til å ta kontakt med Vestfold fylkeskommune, fagopplæringsseksjonen (fagopplaring@vfk.no).

Se oversikt over søkere uten plass pr. fag, avgiverskole og hjemkommune her: https://www.vfk.no/Tema-og-tjenester/Utdanning/Larlinger-i-Vestfold/.
På samme sted finnes det informasjon om hvordan bli godkjent som lærebedrift.