Dialogkonferanse energifabrikker - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • Vestfold fylkeskommune planlegger energifabrikk på Færder videregående skole som ett av to pilotprosjekter. Foto: Metro
  • 30. jun. 2017
  • 24. feb. 2018
  • Miljø og klima

Dialogkonferanse om energifabrikker

Storsatsing på grønn energi

Vestfold fylkeskommune har som ambisjon å bli landets grønneste fylke. På veien dit må den grønne energien utnyttes og energismarte løsninger tas i bruk.

VFK

Lene Westgaard-Halle, Hovedutvalgsleder for klima, energi og næring

Etter vedtak i fylkestinget i mai ber hovedutvalg for klima, energi og næring fylkesrådmannen om å anskaffe energismarte løsninger på en videregående skole og fylkeshuset.

Onsdag 28. juni deltok derfor et tjuetalls leverandører og konsulenter på dialogkonferanse på fylkeshuset for å gi innspill på hvordan behovene for energismarte løsninger best kan dekkes. Hovedutvalgsleder Lene Westgaard-Halle innledet møtet med de politiske ambisjonene.

– Det er tverrpolitisk enighet i fylket om å satse på grønn klima og energi, noe vi blant annet ser i prosjektet nye Horten videregående skole. Her bygger vi Norges første plusshusskole. Vi legger også lista høyt med ambisjonen om å bli Norges grønneste fylke. For oss er klima mer enn et moteord; for oss betyr det handling og konkrete løsninger, sa Westgaard-Halle.

Fylkeskommunen ønsker å bygge miljøvennlige energiløsninger, såkalte energifabrikker, på to utvalgte bygg. Dette vil kjøres som pilotprosjekt på Færder videregående skole og fylkeshuset, og vil med det også legge tilrette for å skape et nytt, og spennende marked sammen med næringslivet i Vestfold.

Frieri til fagmiljøene

– Vi er avhengige av et samarbeid med næringslivet for å oppfylle de politiske ambisjonene. I denne saken står alle partiene samlet. Da blir det push, og det er gøy, sa Westgaard-Halle.

VFK

Fylkesrådmann Egil Johansen

I en presentasjon om fylkeskommunens behov for miljøvennlige energiløsninger presiserte fylkesrådmann Egil Johansen viktigheten av å samarbeide med fagmiljøene.

– Det er ikke slik at vi sitter på all kompetansen selv. Vi er avhengige av å spille sammen for å få innspill på hvordan vi kan finne de beste løsningene, sa han.  

I løpet av møtet var det lagt opp til dialog og diskusjon om fylkeskommunens problemstillinger og konkrete utfordringer.

Det skal leveres inn konseptskisser med kostnadsestimater fra leverandørene i august. Arbeidet følger den politiske prosessen med melding til fylkestinget i september og planlagt utlysing av konkurranse på gjennomføring av prosjektene i oktober.

Gjennomføring av tiltak forutsetter et politisk budsjettvedtak i fylkestinget 14. desember