Investeringer for framtiden - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 05. nov. 2014
  • 05. mai. 2015

Investeringer for framtiden

Satsing på skole og kollektivtrafikk

Fylkesrådmann Egil Johansen la onsdag 5. november frem forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018. Forslaget viser en satsning på kollektivtrafikk og skole. Tiltak innen kultur, regional utvikling og vedlikehold av bygninger blir også prioritert.

 - Samlet vil fylkeskommunen også i 2015 levere et godt tjenestetilbud til innbyggerne i Vestfold. Vi legger til rette for mange viktige investeringer for Vestfold i framtiden, sier Egil Johansen.

Ny videregående skole i Horten

Målsettingen er å bygge en ny videregående skole i Horten i økonomiplanperioden. Sammen med ny Færder videregående skole og Thor Heyerdahl videregående skole i vil fylkeskommunen ha investert nærmere 3 mrd. kroner i skolebygg dette tiåret.

Nytt formidlingssenter på Kaupang

Handlingsprogrammet for fylkesvegene videreføres. Det er også funnet rom til investering i nytt formidlingssenter på Kaupang, ny idrettshall ved Sandefjord videregående skole, tilbygg på Re videregående skole og rehabilitering av flere andre bygninger.

Hovedtrekk i forslaget

  • Samlet investeringer 1,3 milliarder kroner
  • Driftsbudsjett 2,5 milliarder kroner
  • Realvekst fra 2014 til 2015 på 25,4 mill kroner samlet driftsramme
  • Høy gjeld krever strenge prioriteringer, rentesikring og oppbygning av fond

Forslaget til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 skal behandles av fylkestinget 11. desember.