Offensivt budsjettforslag - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 06. nov. 2013
  • 01. sep. 2014

Offensivt budsjettforslag

Satsing på skole og veg

Fylkesrådmann Egil Johansen la onsdag 6. november frem forslag til Vestfold fylkeskommunes budsjett 2014 og økonomiplan 2014 – 2017.

Friske midler

Videregående skole og samferdsel får friske midler i fylkesrådmannens forslag. Utover generell pris- og lønnsvekst styrkes fylkesveger og kollektivtrafikk med til sammen 17 mill kr. For å håndtere økt elevtall og flere lærlinger tilføres videregående opplæring 15 mill kr.

Folkehelse og kultur

Budsjettforslaget innebærer også en økt satsing på folkehelse (0,5) og at høyt prioriterte kulturformål blir tilført 2,8 mill kr.

- Dette går blant annet til Viken Filmsenter, utvikling av slottsfjellområdet og styrket kulturformidling ved Gildehallen, sier fylkesrådmann Egil Johansen.

Ambisiøst investeringsprogram

Investeringsbudsjettet innebærer at et ambisiøst investeringsprogram i skolene blir realisert. Frem til 2018 vil det investeres 2,6 mrd kr i nye skoler og oppgraderinger. Dette er blant annet:
o Thor Heyerdahl vgs i 2009 kr 1,1 mrd
o Færder vgs i 2014 kr 0,7 mrd
o Tilrettelagt for byggestart (2016) av en ny videregående skole i Horten (0,7 mrd)

Fylkesrådmannen foreslår videre å bevilge 1 mill kr til utviklingen av maritim kompetanse og aktivitet gjennom Høgskolen i Vestfold.

Redusert vedlikeholdsetterslep

Etter forvaltningsreformen har fylkeskommunen redusert vedlikeholds¬etterslepet på fylkesvegene. I tillegg til økte driftsrammer innebærer økonomiplanen at det investeres ytterligere for 0,55 mrd kr frem til 2018. Etter forvaltningsreformen og frem til 2018 har da fylkeskommunen investert 0,9 mrd i fylkesvegene.

Nye Færder vgs.

Sentralt i budsjettet for 2014 er at nye Færder vgs står klar til skolestart. Gjennom dette signaliserer fylkeskommunen betydningen av yrkesfag og tror at dette vil bidra til et løft for de yrkesfaglige studieretningene.

Åpen høring

Åpen høring om budsjett 2014 finner sted på fylkeshuset i Tønsberg torsdag 21. november kl. 16.00. Fylkesutvalget er høringsinstans, fylkesordfører er møteleder og ordstyrer.