Budsjett 2013 og økonomiplan - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 10. apr. 2013
  • 09. des. 2013

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016

Krevende, men balansert og forsvarlig.

Fylkesrådmann Egil Johansen beskriver forslaget til Vestfold fylkeskommunes budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 som krevende, men balansert og forsvarlig. Forslaget er i hovedsak en videreføring av fylkeskommunens gjeldende økonomiplan. I løpet av perioden vil en ambisiøs oppgraderings- og nybyggingsplan for skolene sluttføres. Deriblant ny Færder videregående skole. Høy gjeld håndteres med effektivisering i organisasjonen, fondsoppbygging og rentesikring.

Fylkesordfører Egil Johansen med forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013 - 2016 for Vestfold fylkeskommune klar.

Driftsrammene til sektorene økes med 22 mill kr med vekt på kollektivtrafikk, fylkesveier, kultur og videregående skole. Til sammen bevilges det 215,8 mill kr til fylkesveger og 217,2 mill kr til kollektivtrafikk. Dette er en økning fra 2012 med henholdsvis 5 mill kr til fylkesveger og 6 mill kr til kollektivtrafikk. Fylkeskommunen bevilger 0,4 mill kr til arbeidet med nasjonalpark Færder.

Til sammen 541,9 millioner skal investeres i 2013. 306 mill kr er nye investeringsmidler, resten er overført fra 2012. Viktigste enkelttiltak er Færder videregående skole med en investering på 380 mill kr i 2013. 112,7 mill kr investeres i øvrige byggeprosjekter i videregående skole, hvor erstatningsbygget på Sandefjord vgs og nybygg på Nøtterøy vgs er de største. 91,5 mill kr går til diverse veginvesteringer og 9 mill kr til bompengefinansierte vegprosjekter. Dobling av investeringene i tannhelsesektoren i 2013 knytter seg i hovedsak til utbygging av nye Haugar tannklinikk.

Økonomiplanperioden legger til grunn at byggeprosjekt Horten vgs starter i 2016 og sluttføres i 2018. Det er lagt inn oppstart av forprosjekt i 2015 med 5 mill kr og planlagt oppstart av byggeprosjekt i 2016 på 150 mill kr. Utbyggingsprosjektet har en foreløpig anslått totalramme på 600 mill kr, men dette vil forprosjektet definere nærmere.

Investeringsprogrammet og økt gjeld legger sterke føringer for økonomiplanen. Blant føringene er et krav til minst 3% driftsresultat i økonomiplanperioden, krav til videreføring av effektiviseringsprogrammet "Handlingsrom 2014" i 2015, langsiktig rentesikring av og gjeld og krav til at bufferfondet styrkes for å kunne håndtere rentesvingninger.

Budsjett og økonomiplanen skal behandles i fylkesutvalget 29. november og fylkestinget i 13. desember.